🔺 رئیسی: مسئولان مردم را با برنامه‌های دولت همراه کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رئیسی: مسئولان مردم را با برنامه‌های دولت همراه کنند

🔹 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم هیچ نیازی برای تشریح وضعیتی که کشور را در آن تحویل گرفت، نمی‌بیند، گفت: بنای ما در دولت بر این است که به جای توضیح وضع کشور، در عمل برای حل مشکلات تلاش کنیم و به مردم امید ببخشیم.

ادامه مطلب ...
popup