🔺 تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای بیش از ۵۶هزار نفر در کشور تا کنون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای بیش از ۵۶هزار نفر در کشور تا کنون

🔺 تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای بیش از ۵۶هزار نفر در کشور تا کنون

🔹 پس از تایید کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مبنی بر تزریق دز سوم واکسن کرونا به شرط گذشت شش ماه از تزریق دز دوم و همچنین طبق همان اولویت تزریق دوز اول و دوم واکسن‌های کرونا، امروز روابط عمومی وزارت بهداشت از بیش از ۵۶هزار تزریق دُز سوم خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup