🔺 با «فرهنگسازی» می‌توان «جمعیت» را افزایش داد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 با «فرهنگسازی» می‌توان «جمعیت» را افزایش داد؟

🔺 با «فرهنگسازی» می‌توان «جمعیت» را افزایش داد؟

🔹 یک جامعه‌شناس درخصوص مواد قانون جوانی جمعیت که به بحث فرهنگ سازی اشاره دارد،‌ می‌گوید: سیاستی برای کل نظام در حوزه جوان‌سازی جمعیت در نظر گرفته شده که برخی نهادها در این زمینه متولی تولید محتوا شده‌اند اما باید گفت تنها از طریق محتواسازی نمی‌توان این ماجرا را پیش برد، همانطور که تنها با محتواسازی نمی‌شد جلوی تولد را گرفت. اکنون هم صرفاً با محتواسازی نمی‌توان میزان تولدها را افزایش داد چراکه موضوع جوانی جمعیت موضوعی پیچیده و برآمده از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.  

ادامه مطلب ...
popup