🔺 ظرفیت های خالی مراکز نگهداری معتادان باید در اختیار شهرداری قرار گیرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ظرفیت های خالی مراکز نگهداری معتادان باید در اختیار شهرداری قرار گیرد

🔹 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: بایستی نقشه راهی جهت ساماندهی معتادان متجاهر با زمانبندی، هدف گذاری و ریل گذاری ترسیم شود و در این مسیر باید از ظرفیت سمن ها و ان‌جی‌اوها استفاده کرد.

ادامه مطلب ...
popup