🔺 شهرداری تمام توان خود را برای اجرای قانون هوای پاک صرف کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شهرداری تمام توان خود را برای اجرای قانون هوای پاک صرف کند

🔹 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری باید تمام توان خود را برای اجرای آنچه در قانون هوای پاک بر عهده دارد، صرف کند و علاوه بر وسایف انروز، وظایف برزمین مانده 4 سال گذشته را هم متقبل شود.

ادامه مطلب ...
popup