🔺 تأکید رئیس جدید هلال احمر بر توجه به امداد و نجات و موضوعات اقلیمی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تأکید رئیس جدید هلال احمر بر توجه به امداد و نجات و موضوعات اقلیمی

🔺 تأکید رئیس جدید هلال احمر بر توجه به امداد و نجات و موضوعات اقلیمی

🔹 رئیس جمعیت هلال احمر امداد و نجات و مباحث اقلیمی را دو اولویت و هدف اساسی خود برای این جمعیت توصیف کرد و گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با انجام اقدامات مربوطه بتوانیم در این حوزه فعالیت‌های موثر و به نفع مردم و کشور داشته باشیم.

ادامه مطلب ...
popup