🔺 تأکید معاون شهردار تهران بر سرعت در انتصابات معاونان شهرداران مناطق ۲۲ گانه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تأکید معاون شهردار تهران بر سرعت در انتصابات معاونان شهرداران مناطق ۲۲ گانه

🔹 معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران از شهرداران مناطق ۲۲ گانه خواست که در بحث انتصاب معاونان خود هماهنگی کامل را با معاونت هماهنگی امور مناطق داشته‌ باشند و در ضمن هرچه سریعتر نسبت به انتصابات اقدام کنند؛ چرا که تاخیر در انتصاب، انعکاس عدم خدمتگزاری به مردم و نارضایتی را به دنبال دارد.

ادامه مطلب ...
popup