🔺 لزوم نظارت کافی وزارتخانه های بهداشت و کار بر اجرای قانون بیمه درمان ناباروری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم نظارت کافی وزارتخانه های بهداشت و کار بر اجرای قانون بیمه درمان ناباروری

🔺 لزوم نظارت کافی وزارتخانه های بهداشت و کار بر اجرای قانون بیمه درمان ناباروری

🔹 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پوشش بیمه برای درمان ناباروری هرچند دیر، اما اقدام لازمی بود و وزارتخانه های بهداشت و کار باید نظارت کافی برای اجرای این قانون در مراکز درمانی و بیمه ای را نیز داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup