🔺 نتایج تحقیقات جدید محققان سازمان نقشه‌برداری در خصوص زلزله بزرگ سال ۹۶ کرمانشاه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نتایج تحقیقات جدید محققان سازمان نقشه‌برداری در خصوص زلزله بزرگ سال ۹۶ کرمانشاه

🔺 نتایج تحقیقات جدید محققان سازمان نقشه‌برداری در خصوص زلزله بزرگ سال ۹۶ کرمانشاه

🔹 رییس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به اقدامات این سازمان برای بررسی پوسته زمین در کشور گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بعد از گذشت ۱۴ ماه و ۲۸ روز، از زلزله ۷.۳ ازگله کرمانشاه، پوسته زمین به تعادل رسیده است.

ادامه مطلب ...
popup