🔺 ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی در مناطق زلزله زده فین و رضوان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی در مناطق زلزله زده فین و رضوان

🔹 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به مناطق زلزله زده هرمزگان با حضور در منطقه زلزله زده فین و رضوان ضمن بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت این مناطق، وضعیت ساختمان و فضای فیزیکی و همچنین ارائه خدمت به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد.

ادامه مطلب ...
popup