🔺 احتمال بروز موج ششم کرونا در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 احتمال بروز موج ششم کرونا در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس

🔹 معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در مدارس، گفت: اگر اجرای پروتکل‌های بهداشتی از سوی مدیر مدارس با سستی مواجه شود، ممکن است موج ششم را تجربه کنیم.

ادامه مطلب ...
popup