🔺 "هرندی" زیر ذره‌بین مسئولان/ ورود بهزیستی و شهرداری تهران به رفع آسیب‌ها در محلات پرخطر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "هرندی" زیر ذره‌بین مسئولان/ ورود بهزیستی و شهرداری تهران به رفع آسیب‌ها در محلات پرخطر

🔹 با وقفه‌ای چهار ساله از سوی شهرداری تهران بار دیگر مسئولان شهری بنا دارند با استفاده از ظرفیت و همکاری سازمان‌ها ازجمله بهزیستی به محلات پرچالش و آسیب پذیر مانند محله هرندی بپردازند تا بار دیگر زندگی به این محدوده‌ها بازگردد.

ادامه مطلب ...
popup