🔺 باران، مایه پاکی یا تشدیدکننده آلودگی هوا؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باران، مایه پاکی یا تشدیدکننده آلودگی هوا؟

🔺 باران، مایه پاکی یا تشدیدکننده آلودگی هوا؟

🔹 در پی بارش باران هنگام آلودگی هوای تهران روزنه‌های امیدی نسبت به افزایش کیفیت هوا به وجود می‌آید این در حالیست که به گفته مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بارش باران لزوما باعث کاهش آلودگی هوا نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup