🔺 چند نکته برای دریافت غرامت «مرخصی زایمان ۹ ماهه»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چند نکته برای دریافت غرامت «مرخصی زایمان ۹ ماهه»

🔹 پرداخت غرامت ایام بارداری از جمله سرویس‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی است؛ این سازمان طی دوسال اخیر و به منظور کاهش طرح شکایات در دیوان عدالت اداری و تسهیل در ارائه این خدمت، مصوبات خوبی را در این زمینه از سرگذراند. در گام اول امکان استفاده از مرخصی ۹ ماهه برای همه زنان بیمه شده تحت پوشش فراهم شد و در گام دوم نیز مقرر شد که مقرری تعیین شده به جای پرداخت یکجا در پایان دوره مرخصی، ماهانه واریز شود.

ادامه مطلب ...
popup