🔺 انجام IVF در سال‌های اخیر 2 برابر استاندارد جهانی بوده است/ 5 ابراز موردنیاز درمان ناباروری در کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 انجام IVF در سال‌های اخیر 2 برابر استاندارد جهانی بوده است/ 5 ابراز موردنیاز درمان ناباروری در کشور

🔺 انجام IVF در سال‌های اخیر 2 برابر استاندارد جهانی بوده است/ 5 ابراز موردنیاز درمان ناباروری در کشور

🔹 براساس اعلام وزارت بهداشت 15 درصد زوجین نابارورند که نزدیک به نرم جهانی است اما در سال‌های اخیر میزان انجام آی‌وی‌اف در ایران دو برابر استاندارد جهانی بوده است؛ یک پژوهشگر جمعیت درباره راهکارهای درمان ناباروری توضیح داده است.

ادامه مطلب ...
popup