🔺 کدام واحدهای صنفی می‌توانند فعالیت شبانه‌روزی داشته باشند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کدام واحدهای صنفی می‌توانند فعالیت شبانه‌روزی داشته باشند؟

🔺 کدام واحدهای صنفی می‌توانند فعالیت شبانه‌روزی داشته باشند؟

🔹 ساعت و نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شهر تهران دارای شرایطی است که یکی از آنها اتمام فعالیت تا ساعتی مشخص است، در این میان اما برخی واحدها می‌توانند با دارا بودن یکسری شرایط به طور شبانه‌روزی فعالیت کنند، موضوعی که معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره آن توضیحاتی را ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث

popup