🔺 عدم توجه به "جوانان نخبه افغانستانی" و مهاجرت آنها از ایران!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عدم توجه به "جوانان نخبه افغانستانی" و مهاجرت آنها از ایران!

🔹 یک پژوهشگر جمعیت با اشاره به مسئله مهاجرت و بحران جمعیت گفت: چرا ایران به سکوی پرتاب جوانان افغانستانی تبدیل شده است؟! این مهاجران به دلیل اینکه در ایران احساس هویت نمی­‌کنند، در ایران مهارت‌آموزی می­‌کنند و در نهایت به کشورهای دیگری مهاجرت می‌کنند!

ادامه مطلب ...
popup