🔺 افزایش کمک هزینه فرزندان در شرف استقلال بالای ۱۸ سال بهزیستی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش کمک هزینه فرزندان در شرف استقلال بالای ۱۸ سال بهزیستی

🔺 افزایش کمک هزینه فرزندان در شرف استقلال بالای ۱۸ سال بهزیستی

🔹 مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درخصوص ارتقاء سطح خدمات حمایتی این سازمان به فرزندان در آستانه استقلال، از متناسب شدن کمک هزینه حمایت از این فرزندان برای استقلال با دستمزد پایه مصوب هر سال خبر داد و گفت: هر سال با توجه به نرخ تورم این مبلغ افزایش پیدا می‌کند، بطوری که مبلغ ۲۰ میلیون تومان سال گذشته با این مصوبه امسال به حدود ۴۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که البته این مبلغ به فرزندان فاقد سرپرست موثر(بی‌سرپرستی) که درون مراکز شبه‌خانواده بهزیستی نگهداری می‌شوند، با شرایط مندرج در دستورالعمل‌ پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup