🔺 تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی متناسب با فعالیتهای هر مدرسه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی متناسب با فعالیتهای هر مدرسه

🔺 تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی متناسب با فعالیتهای هر مدرسه

🔹 سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکسان سازی شهریه مدارس غیردولتی مدنظر ما نیست، زیرا فعالیت مدارس متفاوت است گفت: شهریه مدارس غیردولتی متناسب با فعالیت‌های مدرسه تعیین و اخذ خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup