🔺 درخواست افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد از شورای عالی پول و اعتبار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 درخواست افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد از شورای عالی پول و اعتبار

🔹 رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: افزایش میزان وام اشتغال مددجویان کمیته امداد از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد البته این مسئله باید از طریق شورای عالی پول و اعتبار افزایش یابد.

ادامه مطلب ...
popup