🔺 به زودی ؛ ارتباط تصویری مردم با سازمان قضایی نیروهای مسلح

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 به زودی ؛ ارتباط تصویری مردم با سازمان قضایی نیروهای مسلح

🔺 به زودی ؛ ارتباط تصویری مردم با سازمان قضایی نیروهای مسلح

🔹 رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت: امکانات بسیار خوبی برای برقرار شدن ارتباط ویدیو کنفرانسی با استان‌ها فراهم شده است تا نیاز نباشد مردم برای پیگیری مشکلات شان حضوری به تهران مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...
popup