🔺 واکنش کیهان به مصونیت قضایی حسین شریعتمداری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش کیهان به مصونیت قضایی حسین شریعتمداری

🔹 سید محمود علیزاده ‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در مصاحبه‌ای مدعی شد به دلیل اینکه شکایت از مدیر مسئول کیهان به نتیجه نمی‌رسد، این شکایت را مسکوت گذاشته و دنبال نمی‌کنند. وی با اتهام‌زنی به هیئت منصفه، قضات و نیروهای امنیتی، مدعی مصونیت قضایی حسین شریعتمداری شد.

ادامه مطلب ...
popup