🔺 تأکید بازرس ویژه قوه قضائیه برای پیگیری پرونده ملکی صدها نفر از ساکنان مسعودیه تهران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تأکید بازرس ویژه قوه قضائیه برای پیگیری پرونده ملکی صدها نفر از ساکنان مسعودیه تهران

🔹 بیش از 300 خانوار شهرک مسعودیه با حکم شعبه‌های مختلف مجتمع قضائی شهید محلاتی مجبور به تخلیه منازل خود هستند. نمایندگان این اهالی درخواست اعمال ماده 477 را به بازرس ویژه قوه قضائیه تقدیم کردند.

ادامه مطلب ...
popup