🔺 ارائه خدمات‌ پزشکی به کودکان و بزرگسالان در گودهای زباله‌گردی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارائه خدمات‌ پزشکی به کودکان و بزرگسالان در گودهای زباله‌گردی

🔺 ارائه خدمات‌ پزشکی به کودکان و بزرگسالان در گودهای زباله‌گردی

🔹 سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران طبق برنامه و به منظور اقدامات حمایتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی در حوزه بهداشتی و درمانی و بررسی ادواری وضعیت سلامت افراد حاضر در گودها و حصارهای دپوی زباله در اطراف تهران را در دستور کار قرار داده است.

ادامه مطلب ...
popup