🔺 «کنترل‌گری» والدین نوجوان را «پنهان کار» می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 «کنترل‌گری» والدین نوجوان را «پنهان کار» می‌کند

🔺 «کنترل‌گری» والدین نوجوان را «پنهان کار» می‌کند

🔹 یک روانشناس با بیان اینکه نوجوانان به منظور کسب هویت خود بعضا کنجکاوی بیش از حدی دارند و ممکن است برای رسیدن به آگاهی به هر منبعی روی آورده و هر مطلبی را در فضای مجازی جستجو کنند، گفت: بعضا والدین برای جلوگیری از استفاده نوجوانان از مطالب نامناسب با سن آنها در فضای مجازی به کنترل‌گری بیش از حد روی می‌آورند غافل از آنکه این کنترل‌گری بیش از حد خود می‌تواند منجر به پنهان کاری نوجوان شود.

ادامه مطلب ...
popup