🔺 پایتخت نشینان و معضل "جای پارک خودرو"

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پایتخت نشینان و معضل "جای پارک خودرو"

🔺 پایتخت نشینان و معضل "جای پارک خودرو"

🔹 پیدا کردن فضا برای پارک خودرو از گذشته یک مشکل بود؛ اما با شیوع کرونا ویروس و استفاده بیشتر مردم از خودروی شخصی این مشکل به کابوس رانندگان بدل شد؛ بگونه‌ای که تقریبا همه ما تجربه پارک دوبل یا بالا پایین کردن کوچه ها و خیابانها برای پیدا کردن جای پارک را داریم، اما راه حل چیست و تا به کی باید به دنبال فضایی برای پارک خودرو گشت؟

ادامه مطلب ...
popup