🔺 جبران خسارت سیل تمام مددجویان کمیته‌امداد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جبران خسارت سیل تمام مددجویان کمیته‌امداد

🔺 جبران خسارت سیل تمام مددجویان کمیته‌امداد

🔹 درپی وقوع سیل اخیر در استان‌های جنوبی کشور و وارد آمدن خسارت‌های سنگین به برخی از هموطنان، بنیاد مستضعفان تمامی خسارت‌های وارده به احشام و لوازم خانگی مددجویان سیل‌زده تحت پوشش کمیته امداد در چهار استان جنوبی را عهده‌دار شد.

ادامه مطلب ...
popup