🔺 مقابله با سیل یا کنترل آن معنا ندارد/ تاثیر آبخیزداری بر کاهش خسارات سیل

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مقابله با سیل یا کنترل آن معنا ندارد/ تاثیر آبخیزداری بر کاهش خسارات سیل

🔺 مقابله با سیل یا کنترل آن معنا ندارد/ تاثیر آبخیزداری بر کاهش خسارات سیل

🔹 معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه سیل پدیده‌ای طبیعی است، گفت: مقابله با سیل و یا کنترل آن معنا ندارد چراکه روان‌آب اتفاق می‌افتد اما آبخیزداری می‌تواند میزان تخریب و خسارات سیل را کاهش دهد.

ادامه مطلب ...
popup