🔺 ایجاد انحصار توسط وزارت بهداشت برای ارائه آموزش مهارت‌های پزشکی/ سنگ‌اندازی در مسیر "مهارت‌آموزی"

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 ایجاد انحصار توسط وزارت بهداشت برای ارائه آموزش مهارت‌های پزشکی/ سنگ‌اندازی در مسیر "مهارت‌آموزی"

🔺 ایجاد انحصار توسط وزارت بهداشت برای ارائه آموزش مهارت‌های پزشکی/ سنگ‌اندازی در مسیر "مهارت‌آموزی"

🔹 یک فعال حوزه کسب و کار با بیان اینکه برای صدور مجوز مهارت پزشکی، مرکز ملی مهارت‌های حرفه‌ای در وزارت بهداشت تاسیس شده، گفت: در حوزه وزارت علوم می‌توانیم آموزش‌های مهارتی ارائه دهیم اما وقتی این مسئله به حوزه وزارت بهداشت می‌رسد، تبدیل به "تابو" میشود

ادامه مطلب ...
popup