🔺 امتحانات دی ماه دانش آموزان به طور حضوری برگزار شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 امتحانات دی ماه دانش آموزان به طور حضوری برگزار شد

🔺 امتحانات دی ماه دانش آموزان به طور حضوری برگزار شد

🔹 مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: امتحانات دی ماه دانش آموزان عزیز به طور حضوری برگزار شد ، با کمترین مسئله و با مدیریت جمعی که اتفاق افتاد توانستیم آزمون ها را برگزار کنیم که برخی از آزمون ها باقی مانده و در روزهای آینده پیگیری خواهد شد و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup