🔺 نرخ شیوع مصرف «الکل» در کشور اعلام شد/ نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر «مثبت» است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نرخ شیوع مصرف «الکل» در کشور اعلام شد/ نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر «مثبت» است

🔺 نرخ شیوع مصرف «الکل» در کشور اعلام شد/ نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر «مثبت» است

🔹 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. 

ادامه مطلب ...
popup