🔺 درج تولیدات آموزشی مدیریت بحران تهران در کتب درسی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 درج تولیدات آموزشی مدیریت بحران تهران در کتب درسی

🔺 درج تولیدات آموزشی مدیریت بحران تهران در کتب درسی

🔹 بخش هایی از محتوای تولید شده آموزشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در زمینه هایی همچون آمادگی در برابر زلزله و سیل، کوله نجات و شناسایی نقاط امن در کتب درسی دوره های ابتدایی و متوسطه نظری مورد استفاده قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup