🔺 "مافیای غربالگری"؛ بازی با جان مادر و قتل جنین فقط برای مشتی اسکناس!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "مافیای غربالگری"؛ بازی با جان مادر و قتل جنین فقط برای مشتی اسکناس!

🔹 چگونه روند غربالگری در کشورمان پایش و نظارت می‌شود؟ آیا فقدان داده‌های متقن آماری و عدم نظارت، دلیلی جز رها بودن این ماجرا در کشور دارد؟ آیا این شلختگی حاصل یک روند اتفاقی بوده یا بر اساس منافع اقتصادی هدایت‌شده پیش می‌رفته است؟!

ادامه مطلب ...
popup