🔺 باید به سمت انعقاد قرارداد تامین گاز برای اروپا برویم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باید به سمت انعقاد قرارداد تامین گاز برای اروپا برویم

🔹 قاسم ساعدی در پاسخ به پرسشی درمورد تنش‌های روسیه و بلاروس با اروپا و فرصت موجود برای ایران جهت انعقاد قرارداد صدور گاز با اروپا، گفت «ما باید همچون دیدبانی باشیم که هرجا خلایی صورت می‌گیرد، از آن فرصت استفاده کنیم. این مهم بستگی به تیم اقتصادی وزارت خارجه و دید دولت و سیاستگذارن اقتصاد خارجه ما دارد و باید ببینیم که وزارت امورخارجه با روش‌های دیپلماسی خود چگونه می‌تواند از این فرصت استفاده کند.»

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup