🔺 به روز شدن صدور پروانه ساختمانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 به روز شدن صدور پروانه ساختمانی

🔺 به روز شدن صدور پروانه ساختمانی

🔹 چندماه قبل گزارشی در خصوص کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی پخش شد و شهروندان از نبود ضابطه و معیار مشخص در این روند گلایه داشتند. شهردار پایتخت دیروز گفت: مدیریت شهری قرار است که قدرالسهم شهرداری را تجمیع و روان‌سازی کند تا ارائه خدمات تسریع شود.

ادامه مطلب ...
popup