🔺 تخریب زیستگاه اصلی‌ترین تهدید جمعیت یوزپلنگ است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تخریب زیستگاه اصلی‌ترین تهدید جمعیت یوزپلنگ است

🔹 مشاور معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفت: علاوه بر تخریب زیستگاه به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش جمعیت یوز, برداشت بیش از حد از طعمه‌های یوز, سگ‌های گله و حضور دام در زیستگاه‌ و تغییر اقلیم عواملی هستند که کاهش جمعیت یوز را رقم زده است.

ادامه مطلب ...
popup