🔺 گله‌های "سگ‌های ولگرد کشور" از مرز 2میلیون گذشت!/ غذارسانی عامل اصلی ازدیاد این سگ‌‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گله‌های "سگ‌های ولگرد کشور" از مرز 2میلیون گذشت!/ غذارسانی عامل اصلی ازدیاد این سگ‌‌ها

🔹 یک کارشناس محیط زیست با بیان اینکه "سگ‌های ولگرد" از مرز 2میلیون گذشت، گفت: ادعای حامیان غذارسانی به سگ‌ها مبنی بر اینکه دامپروری و مصرف زیاد گوشت به‌همراه مدیریت نادرست پسماندها سبب افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد شده، نادرست است و غذارسانی عامل اصلی است.

ادامه مطلب ...
popup