🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره های زیادی را با لقمه حرام پر کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره های زیادی را با لقمه حرام پر کرد

🔹 نایب رئیس مجلس با بیان اینکه خانواده‌های ضعیف بهره‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتند گفت: خیلی از سفره‌هایی که با رانت پهن شده بود و از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بودند، با لقمه حرام مواجه شدند چراکه پول پرداختی که به نام مردم نصیب عده‌ای شد منجر به سوء استفاده آنان شد.

ادامه مطلب ...
popup