🔺 پولهای آزاد شده کشور صرف زیرساختها می شود/قدردانی از تعامل خوب مجلس با دولت/برای تدوین برنامه هفتم توسعه منتظر ابلاغ سیاست های کلی مجمع هستیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پولهای آزاد شده کشور صرف زیرساختها می شود/قدردانی از تعامل خوب مجلس با دولت/برای تدوین برنامه هفتم توسعه منتظر ابلاغ سیاست های کلی مجمع هستیم

🔺 پولهای آزاد شده کشور صرف زیرساختها می شود/قدردانی از تعامل خوب مجلس با دولت/برای تدوین برنامه هفتم توسعه منتظر ابلاغ سیاست های کلی مجمع هستیم

🔹 ابعاد تصمیم‌گیری‌های دولت در سفرهای استانی، آثار مدیریت ارز ترجیحی بر معیشت مردم و نحوه جبران آن از سوی دولت، سرانجام پول‌های بلوکه شده ایران بعد از آزادسازی، برگزاری ۱۷۰۰ جلسه میان نمایندگان و وزرا، میزان اختیارات مدیران و وزرا در هزینه کرد بودجه، زمان ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و ... از جمله مباحثی است که در گفت‌وگو با حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم.

ادامه مطلب ...
popup