🔺 ازدواج آسان، فرزندآوری و توسعه مراکز همسریابی مطمئن، برنامه ماست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ازدواج آسان، فرزندآوری و توسعه مراکز همسریابی مطمئن، برنامه ماست

🔺 ازدواج آسان، فرزندآوری و توسعه مراکز همسریابی مطمئن، برنامه ماست

🔹 یامین پور گفت:ازدواج آسان و به هنگام، فرزندآوری و توسعه مراکز همسریابی مطمئن از مهمترین برنامه‌های سازمان جوانان است. این سه هدف را سند تحول دولت و قانون جوانی جمعیت برنامه ششم خواسته است.

ادامه مطلب ...
popup