🔺 جمع‌آوری معتادان متجاهر حدوداً 75 درصد افزایش یافته است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جمع‌آوری معتادان متجاهر حدوداً 75 درصد افزایش یافته است

🔹 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: نسبت به سال گذشته، جمع‌آوری معتادان متجاهر حدوداً 70 تا 75 درصد افزایش پیدا کرده است همچنین درصد پذیرش ما در مراکز نیز 50 درصد ارتقا یافته است.

ادامه مطلب ...
popup