🔺 فعالیت ۷۵ درصد دستگاه‌ها و ارگان‌ های مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فعالیت ۷۵ درصد دستگاه‌ها و ارگان‌ های مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

🔺 فعالیت ۷۵ درصد دستگاه‌ها و ارگان‌ های مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

🔹 تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی همچون شهرداری‌ها، شورای شهر‌های سراسر کشور، نهاد‌های خصوصی، عمومی واجرایی در این سامانه هستند و با دسترسی اطلاعاتشان به مردم خدمت ارائه می‌دهند.

ادامه مطلب ...
popup