🔺 شرط بهره‌برداری آسانسور ایستگاه‌های مترو، کسب مجوز استاندارد است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شرط بهره‌برداری آسانسور ایستگاه‌های مترو، کسب مجوز استاندارد است

🔺 شرط بهره‌برداری آسانسور ایستگاه‌های مترو، کسب مجوز استاندارد است

🔹 معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد گفت: براساس مقررات شورای عالی استاندارد، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری آسانسورهای مسافری مطابق استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ مشمول مقررات استاندارد اجباری است.

ادامه مطلب ...
popup