🔺 واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش دبیرکل سازمان ملل/ گزارش‌دهی دبیرکل غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش دبیرکل سازمان ملل/ گزارش‌دهی دبیرکل غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای است

🔺 واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش دبیرکل سازمان ملل/ گزارش‌دهی دبیرکل غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای است

🔹 ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به گزارش وضعیت حقوق بشر ایران که توسط دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.

ادامه مطلب ...
popup