🔺 حساسیت عربستان به پروازهای حج خراسان جنوبی به دلیل همسایگی با افغانستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حساسیت عربستان به پروازهای حج خراسان جنوبی به دلیل همسایگی با افغانستان

🔹 دادستان ‌بیرجند با تأکید بر اینکه عربستان به پروازهای خراسان جنوبی به مقصد جده یا مدینه منوره حساسیت بسیار ویژه‌ای‌ دارد گفت: حمل هرگونه ماده مخدر سنتی و صنعتی، مواد روان گردان و 14 قلم داروی خاص به کشور عربستان ممنوع است.

ادامه مطلب ...
popup