🔺 دوران اینکه عده‌ای سر شهروندان و شهرداری کلاه بگذارند گذشته است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دوران اینکه عده‌ای سر شهروندان و شهرداری کلاه بگذارند گذشته است

🔹 رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه باید از فرصت‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان استفاده کنیم و شهرداری در ذهن مردم بهترین دستگاه خدمت‌رسان باشد، گفت: دوران اینکه عده‌ای سر شهروندان و شهرداری کلاه بگذارند گذشته است.

ادامه مطلب ...
popup