🔺 رئیسی هر چه سریعتر کابینه را ترمیم کند/ راه درمان اشتغال اعتماد عملی به بخش خصوصی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی هر چه سریعتر کابینه را ترمیم کند/ راه درمان اشتغال اعتماد عملی به بخش خصوصی است

🔺 رئیسی هر چه سریعتر کابینه را ترمیم کند/ راه درمان اشتغال اعتماد عملی به بخش خصوصی است

🔹 نماینده مجلس تاکید کرد: از دکتر رئیسی درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند. چون دیگر فرصتی برای آزمون و خطای استفاده از نیروهای بی تجربه و بی انگیزه باقی نمانده است.

ادامه مطلب ...
popup