🔺 تصویب ۴ پیشنهاد هلال‌احمر ایران در ژنو؛ از ایجاد “صندوق بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه” تا فعالیت در زمینه خشکسالی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 تصویب ۴ پیشنهاد هلال‌احمر ایران در ژنو؛ از ایجاد “صندوق بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه” تا فعالیت در زمینه خشکسالی

🔺 تصویب ۴ پیشنهاد هلال‌احمر ایران در ژنو؛ از ایجاد “صندوق بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه” تا فعالیت در زمینه خشکسالی

🔹 رئیس جمعیت هلال احمر گفت: پیشنهادات هلال‌احمر ایران از جمله پیگیری مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی و ایجاد صندوق بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه در کشور‌های دچار تحریم، در نشست‌های بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در ژنو، تصویب شد.

ادامه مطلب ...
popup