🔺 بررسی تولید نمایشگرهای بزرگ به جای تخته کلاس درس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بررسی تولید نمایشگرهای بزرگ به جای تخته کلاس درس

🔹 دبیر قرارگاه حکمرانی آموزش و پرورش در تربیت فناورانه گفت: توسعه تولید داخلی در زمینه تبلت و سیم‌کارت دانش‌آموزی به عنوان ابزار زیست‌بوم آموزش و پرورش و همچنین تولید نمایشگرهای بزرگ در کلاس درس به عنوان جایگزین تخته‌های سفید در دستور کار قرارگاه است.

ادامه مطلب ...
popup