🔺 صدور حکم بدوی برای پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صدور حکم بدوی برای پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی

🔹 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی در تعزیرات اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی این پرونده ۹۱۰۰ میلیارد ریال است که حکم بدوی آن صادر شده و چنانچه تجدید نظرخواهی نشود و یا همین رای در تجدید نظر تایید و قطعی شود، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث

popup